ویرا ساز نادین
امروز
1401 بهمن 18
27 8
​​​
5 07 00

آموزش رعایت کابل کشی برق در شبکه

خلاصه :

در ادامه مقالات، به اصول اولیه کابل کشی برق در شبکه پرداختیم و رعایت موارد ذکر شده در کابل کشی الزامی می باشد.


نصب و استانداردسازی کابل های برق بایستی توسط پرسنل فنی متخصص در امر اجرا که دارای تجارب کافی باشند صورت پذیرد.
قبل از هرگونه اقدام به کار می بایست از کارفرما تاییدیه صحت نصب کابل های برق و تایید صحت استاندادسازی کابل های موجود از کارفرما اخذ گردد و پس از تهیه نقشه و مسیر اقدام به کابل کشی گردد باید در ابتدا و انتها کابل پلاک از جنس PVC مرغوب ومورد تائید کارفرما استفاده شود. در ارتباط با کابل کشی می بایست؛ کابل ها را در طول مسیر با پایه و بست مناسب در فواصل ۵ متر به ۵ متر مطابق عکس ذیل دسته و مرتب گردد
 


نصب هرگونه نگهدارنده  کابل درون داکت (همانند چسب، رشته سیم و...) در طول مسیر کابل ممنوع است و باید از نگهدارنده های مناسب داکت استفاده نمود
همانگونه که در رابطه با رعایت اصول کابل کشی شبکه توضیح داده شد در رابطه با کابل کشی برق نیز می بایست از پیچش کابلها به دور هم و خمیدگی کابل ها تا حد امکان جلوگیری گردد.
کابل های برق و شبکه می بایست جداگانه در داخل ترانک مجزا عبور داده شود اما اگر بنا به دلایلی این امکان میسر نبود می بایست به صورت ذیل رعایت شود.
1- بین کابل های برق و شبکه در داخل ترانک می بایست از پارتیشن ترانک استفاده نمود.
2- در هنگام خروج کابل ها از ترانک جهت انتقال به اتاق یا محلی دیگر (ادامه مسیر) می بایست محل به هم رسیدن کابل ها را نیز با  استفاده از لوله خرطومی و فلکسی کاملا از هم مجزا کرد.
نکته 1 : رعایت موارد فوق به جهت جلوگیری از اختلال در انتقال اطلاعات (دیتا شبکه) الزامی می باشد.
نکته 2 : در صورت برخورد مسیر کابل شبکه و برق، بایستی کابل های برق، کابل های شبکه را به صورت عمودی قطع کنند.
همانگونه که در اصول کابل کشی شبکه توضیح داده شد در کابل کشی های برق نیز، کابل ها باید در داخل ترانک کاملا آزاد بوده و حداقل ۳۰٪ فضای خالی در داخل ترانک لحاظ گردد. در دسته نمودن کابل ها باید طبق استاندارد انجام شود و از فشرده نمودن بیش از حد کابل ها و ایجاد فشار بر آنها پرهیز گردد.
نکته خیلی مهم که گاها بعضی از همکاران نسبت به رعایت آن دقت نمی کنند این است که کابل و روکش آن به هیچ وجه نباید در طول مسیر کابل کشی آسیب ببینند.

در ارتباط با کابل کشی می بایست موارد ذیل رعایت گردد:
1- کابل کشی کابل های برق 2/5 * 3 شیلددار به ازای هر ۴ الی 6 ایستگاه کاری یک کابل استفاده  می شود.
2- کابل های برق باید در طول مسیر به صورت یک تکه استفاده شوند.
نکته : گاهاً لازم است در مواردی نسبت به اتصال دو سیم به یکدیگر اقدام گردد، که می بایست ضمن انجام هماهنگی با ناظر فنی کارفرما مطابق استاندارد لازم اقدامات لازم صورت پذیرد.
3- مقدار کشش افقی کابلها باید مطابق استاندارد تولید کننده کابل باشد و کابلها نباید بیش ازحد مجاز تحت کشش باشند.
گرفتن تایید صحت نصب کابلهای برق و تأی ید صحت استانداردسازی کابلهای موجود از کارفرما، قبل از شروع به کار مرحله بعد عملیات بازسازی و استانداردسازی الزامی است.