ویرا ساز نادین
امروز
1401 مرداد 19
26 7
​​​
4 06 00

آموزش طریقه نصب تجهیزات ترانکینگ

خلاصه :

در ادامه مقاله مراحل اجرای پروژه ، در این مقاله هدف طریقه نصب صحیح تجهیزات ترانکینگ و داکت بوده تا بتوان در زمان تحویل کار به کارفرما رضایت مشتری را نیز بدست آورد.


بستر سازی و  طریقه نصب تجهیزات ترانکینگ
* نصب و استانداردسازی ترانک ها توسط پرسنل فنی و متخصص در امر اجرا که دارای تجارب کافی باشند صورت می پذیرد.
* بررسی تطبیق مسیر تجهیزات نصب شده موجود با استانداردهای ارائه شده توسط نماینده پیمانکار قبل از شروع پروژه صورت می گیرد تا در صورت عدم انطباق، تصمیمات لازم با نماینده کارفرما جهت اصلاح و استانداردسازی آن گرفته شود. 

* جهت انتخاب مسیر حرکت ترانکها باید موارد ذیل در نظر گرفته شود :
  1- در صورت درخواست کارفرما، ترانکینگ از بالای قرنیز دیوار نصب می گردد.
  2- در صورت درخواست کارفرما، ارتفاع نصب ترانکینگ از سطح زمین 20 سانتی متر نصب می گردد.
  3- در صورت وجود موانع مانند شوفاژ و یا فن کوویل از ارتفاع مشخص مورد تایید کارفرما به صورت قاب عبور می کند. (تمامی مراحل اجرایی می بایست قبل از اجرا توسط نماینده محترم کارفرما به تایید برسد)

* طریقه نصب ترانکینگ و داکت می بایست به صورت ذیل در نظر گرفته شود: 
  1- نصب ترانکها باید از پیچ و واشر و رول پلاک هایی با ضخامت و ابعاد متناسب با وزن داکت، وزن کابل ها و تجهیزاتی که بر روی آن نصب می شوند استفاده گردد. لذا جهت نصب داکت بر روی دیوار در هر دو متر، حداقل از شش پیچ و رول پلاک و واشر و بر روی سقف در هر یک متر، حداقل از چهار پیچ و رول پلاک استفاده شود.
    نکته1 : جهت نصب داکت و ترانک ها بر روی سقف می بایست دور پیچ ها سیم جهت نگهداری کابل ها استفاده نمود.
    نکته2 : مشاهده شده بعضی از همکاران پسیوکار جهت سرعت و سهولت در اجرای نصب ترانک ها فقط از پیچ های ام دی اف جهت نصب به دیوار و سقف استفاده میکنند که این کار غیر استاندارد بوده و احتمال جدا شدن تجهیزات از محل نصب شده زیاد می باشد.
  2- نصب ترانک های پلاستیکی با ابعاد مختلف (50*105 و 50*80 و 50*50) شامل موارد ذیل می باشد : 
    - نصب بدنه
    - نصب جدا کننده یا پارتیشن جهت عبور مجزای کابل های برق و شبکه
    - نصب  درب ترانک
    - نصب زوایا ومتعلقات دیگر شامل (زاویه داخلی، زاویه خارجی، زاویه تخت، سه راه، چهار راه، درزگیر، بست انتهایی و ...) الزامی می باشد.
  3- نصب داکتهای کف خواب با ابعاد مختلف شامل موارد ذیل می باشد :
    - نصب بدنه و درب داکت 
  4- نصب متعلقات دیگر تجهیزات ترانکینگ شامل  ( باکس پریزهای شبکه و برق، کادرهای دو ماژول، چهار ماژول و ...) الزامی می باشد.
  5- در هنگام نصب تجهیزات استفاده از واشر تخت با ابعاد مناسب جهت بستن پیچها الزامی است و در محل هایی که نصب ترانک ها امکان استفاده از پیچ و واشر و رولپلاک وجود ندارد می بایست از پیچ پروانه ای و... بهره برداری کرد.

• جهت برش ترانک ها و داکت می بایست توسط دستگاه های برش مناسب انجام و پس از برش، قطعات پلیسه گیری گردند. 
نکته 1 : برش ترانک و داکت به صورت فارسی بر ممنوع می باشد.
نکته 2 : زمان نصب تجهیزات رعایت هم راستایی و هم ارتفاعی قطعات الزامی بوده لذا استفاده از تراز در مراحل نصب توصیه می گردد.
نکته 3 : در زمان مشاوره به کارفرما جهت انتخاب ترانک می بایست اندازه ترانک ها بر حسب تعداد کابل ها و پیش بینی حداقل ۳۰٪ فضای خالی جهت استفاده های آتی در نصب داکت جدید لحاظ گردد. 
نکته 4 : در زمان نصب تجهیزات، ضایعات ترانک و ملحقات آن در اجرای پروژه می بایست به حداقل برسد که در زمان اخذ تاییدیه نصب  کارفرما اشکالی از کار نگیرد.
نکته 5 : در زمان نصب پیش میاد که عبور کابل از بین دیوارها یا سقف انجام می گیرد، پس حفر سوراخهای دیواری و سقفی برای مسیرهای برق و شبکه باید به صورت مجزا و با نصب لوله PVC یا فلکسی و با در نظر گرفتن ۳۰٪ فضای خالی برای عبور کابل های جدید در آینده در نظر گرفته شود. این برای زمانی می باشد که ترانک های نصب شده محل  سوراخ های ایجاد شده را نتواند بپوشاند در غیر این صورت نیازی به استفاده از لوله PVC و یا فلکسی نمی باشد.

و در پایان قبل از اجرای کابل کشی شبکه و برق می بایست حتما تاییدیه کارفرما را نسبت به نصب ترانک ها و داکت اخذ گردد. 

اگر مقاله مراحل اجرای پروژه را مطالعه نکردین می تونید اینجا کلیک کنید.
 
 
نوید قاضی زاده