ویرا ساز نادین
امروز
1401 مهر 15
41 23
​​​
9 07 00

آموزش نصب تجهیزات شبکه، برق و متعلقات رک

خلاصه :

در ادامه آموزش های کابل کشی و نصب ترانکینگ، در این مقاله مختصر توضیحی در ارتباط با چگونگی نصب کانکتورهای برق، شبکه و متعلقات رک را ارائه داده ایم.


1- نصب (پانچ) کیستون : 
•    استاندارد مورد نظر جهت نصب کانکتور های شبکه بنا به درخواست کارفرما میتواند EIA/TIA 568B باشد.
•    میزان لخت شدگی کابل و بازنمودن خمش زوج سیمها نباید از حد استانداردهای مربوط به تجهیزات مورد استفاده بیشتر باشد.
•    جهت برداشتن روکش از استریپرهای مناسب کابلهای Cat٦ استفاده شود. استفاده از کاتر وسیم چین ممنوع میباشد.
•    در رابطه با قطع جدا کننده کابل ها می بایست جدا کننده داخلی کابل در محل پانچ کابل به جک قطع گردد.
•    برای پانچ کیستون های شبکه Cat6 Nexans به ماژول مربوطه از آچار پانچ مخصوص نگزنس استفاده گردد.

(آچار شبکه نگزنس)

•    پس از پانچ کابل به Jack اضافات سر سیم ها با ابزار تیز چیده شود.
•    یک متر اضافه کابل در نظر گرفته شده به صورت رفت و برگشت در طول ترانک یا لوله دپو شود. (از دپو کابل در یک نقطه و خم شدگی کابل خودداری گردد)
•    کارفرمایان ضایعات ماژول های اتصالات را به هیچ عنوان قابل قبول ندانسته و هزینه های ناشی از آن را به عهده پیمانکار می دانند، و می بایست آموزش های لازم نسبت به پانچ صحیح تجهیزات به نفرات داده شود.

2- نصب پریز برق :
•    نصب پریز برق ارت دار (۴۵×۴۵) به همراه مکانیزم مربوطه و اتصال کابل های برق به پریزها با استفاده از سرسیم مناسب نصب میگردد.
•    استاندارد مورد نظر جهت نصب پریزهای برق شبکه بنا به درخواست کارفرما علاوه بر استاندارد های ملی، VDI و IECمیباشد.
•    لخت شدگی کابل برق جهت اتصال نبایستی از حد استاندارد تولید کننده کابل و مورد تائید ناظر فنی کارفرما بیشتر باشد.
•    اتصال سیم ارت به شیلد کابل پشت هر پریز برق اجباری است جهت برداشتن روکش از استریپرهای مناسب کابل برق استفاده شود.
•    قبل از فیکس کردن پریزهای برق و شبکه در فریم نگهدارنده بایستی تاییدیه صحت سربندی سیمها در پریز (استفاده از سرسیم) از کارفرما اخذ گردد.
 

•    قبل از بستن درب ترانکها باید موارد نصب پارتیشنها و صحت جدا سازی کابلهای برق از کابلهای شبکه به تایید کارفرما رسیده باشد.
•    درب داکتها باید به زیباترین حالات ممکن برش خورده و نصب گردد. هیچ گونه درز و شیار بین دربها و ترانکها قابل قبول نمی باشد.

3- نصب و آرایش متعلقات رک :
3-1- نصب رک ایستاده و دیواری : 

•    جهت نصب رکهای ایستاده باید رعایت حد فاصله از سه طرف رک تا دیوار به اندازه ای باشد که جداسازی درهای کناری و پشتی رک و امکان کار بر روی رک به راحتی امکان پذیر باشد.
•    جهت جلوگیری از شل شدگی آتی رکهای دیواری بجای استفاده از پیچ و رول پلاک باید از رول بولت مناسب با وزن رک استفاده نمود
(تائید کارفرما از وضعیت نصب رکهای دیواری الزامی است.(
•    جهت ورود کابل به رک باید از ورودیهای ساخته شده کارخانه ای (بالا، پشت، زیر) رک استفاده نمود و برش نقطه دیگر رک ممنوع میباشد.
•    هنگام ورود دسته کابلهای شبکه به رک ایستاده بایستی از لوله های فلکسیبل مناسب استفاده نمود تا از آسیبهای احتمالی ناشی از برندگی لبه ورق دریچه عبور کابل رک اجتناب شود.
•    در صورت استفاده از لوله های فلکسیبل روکش دار باید تعداد عبوری کابل از درون لوله به گونه ای باشد که حداقل ۳۰٪ از حجم لوله خالی باشد.
•    جهت آرایش کابلهای درون رک میتوانید از نوار فرم برای حالت دادن کابلهای داخل رک استفاده نمود.
•    دپو کابل درون رک باید به ترتیبی انجام گردد که حجم کابلها جلوی نصب قطعات درون رک را نگیرد.
•    جهت برق دار نمودن رکها باید کابل انشعابی از فيوز مستقیما به Power ماژول نصب گردد و نباید از دو شاخه استفاده نمود.
•    در داخل رک، تجهیزات بنا به نظر کارفرما و یا به پیشنهاد پیمانکار به ترتیب ذیل نصب گردیده و مابین آنها از CableManagement استفاده می گردد. جهت گردش مناسب هوا داخل رک (در صورت وجود فضای کافی) باید از Blank Panel استفاده می گردد.

3-2- چیدمان تجهیزات درون رک :
1- پچ پنل فیبر نوری (Patch-Panel Fiber)
2- نگهدارنده کابل (Cable Management)
3- پچ پنل شبکه (Patch-Panel Ethernet)
4- نگهدارنده کابل (Cable Management)
5- سوییچ (Switch)
6- نگهدارنده کابل (Cable Management)
7- پچ پنل شبکه (Patch-Panel Ethernet)
8- بلنک پنل (Blank Panel)
(یک نمونه از چیدمان رک 9 یونیت)

3-3- نصب تجهیزات درون رک : 
*    نصب پچ پنل شبکه  ۲۴ پورت:
•    نصب کلیه برندهای پچ پنل اعم از لگراند، نگزنس و ... می بایست مطابق استاندارد نصب کابل به کانکتور بر روی پچ پنل EIA/TIA 568B و یا دیگر استانداردهایی که مورد تایید کارفرماا باشد صورت پذیرد. 
•    استفاده از بست کمربندی و یا باند پارچه ای جهت فیکس کردن کابل ها به پچ پنل به صورت تکی بر روی هرکابل الزامی است. 
نکته : مطابق استاندارد TIA استفاده از بست کمربندی توصیه نشده است.
•    لیبل حلقه ای نصب شده بر روی کابل ها باید به گونه ای باشد که بدون باز کردن پچ پنل و فقط با دید از بالا یا کنار رک قابل رویت باشد. (در فاصله ۱۵ سانتیمتری اتصال به پچ پنل)
•    نصب Connection Module بر روی پچ پنل باید پشت سر هم باشد و فضای خالی مابین پورت ها قابل قبول نمی باشد.
•    نصب پچ پنل باید توسط چهار پیچ همراه واشر مناسب و مهره سالم در یک راستا انجام گیرد.
•    نصب لیبل کاغذی روی پیچ پنل ها مطابق با لیبل حلقه ای Connection Module صورت پذیرد.

*    نصب کابل فیبر نوری :
•    نصب کابل فیبر نوری باید توسط پرسنل فنی متخصص در امر اجرا که دارای تجارب کافی باشند صورت پذیرد.
•    کلیه کابل های فیبر نوری بایستی در ابتدا و انتها دارای پلاک کابل از جنس PVC مرغوب و مورد تائید کارفرما باشند.
•    نصب هرگونه نگهدارنده کابل درون داکت (همانند چسب، رشته سیم و ...) در طول در طول مسیر کابل ممنوع است و باید از نگهدارنده های مناسب داکت استفاده نمود.
•    از پیچش کابل ها به دور همدیگر باید جلوگیری گردد.
•    در نصب کابل های فیبر نوری، کابل ها در داخل داکت باید کاملا آزاد بوده و حداقل ۳۰٪ فضایی خالی در داخل داکت باید لحاظ گردد. دسته نمودن (Boundle) کابل ها باید طبق استاندارد انجام شود و از فشرده نمودن بیش از حد کابلها و ایجاد فشار بر آنها پرهیز گردد.
•    کابل فیبر نوری و روکش آن به هیچ وجه نباید در طول مسیر نصب آسیب ببینند.
•    کابل های فیبر نوری باید در طول مسیر به صورت یک تکه استفاده شوند و استفاده از مفصل مجاز نمی باشد.
•    مقدار کشش افقی کابل ها باید مطابق استاندارد سازنده باشد و کابل ها نباید بیش از حد مجاز تحت کشش باشند.
•    ضایعات بیش از ۲٪ کابل های فیبر نوری مورد قبول نمی باشد.
•    شعاع خمش کابل فیبر نوری در مسیر نصب و یا دپو داخل رک نبایستی بیش از میزان تعیین شده در استاندارد سازنده باشد.
•    دپو کابل فیبر نوری در داخل داکت ممنوع می باشد.
•    میزان دپو کابل فیبر نوری در داخل رکها بترتیب زیر می باشد:.
•    در داخل رکهای U۴۰ ایستاده از محل ورودی کابل به اندازه ۱۰ متر
•    در داخل رکهای U۲۱ ایستاده از محل ورودی کابل به اندازه ۷ متر
•   در داخل رکهای U۹ دیواری از محل ورودی کابل به اندازه ۳ متر
•    گرفتن تائیدیه صحت نصب کابل های فیبر نوری قبل از شروع بکار نصب پچ پنل های فیبر نوریاز کارفرما الزامی است

9-    نصب PatchPanel فیبر نوری با مارک و جعبه فیوژن
•    آرایش تارهای کابل فیبر نوری داخل جعبه فیوژن و اتصال Pigtail به Adaptor SC نصب شده بر روی PatchPanel باید به گونه ای باشد که بتوان هر تار را بطور مستقل پیگیری نمود.
•    استفاده از چسب درون جعبه فیوژن ممنوع می باشد.
•    باید ترتیب چیدمان فیوژن ها درون جعبه فیوژن با شماره Adaptor روی پچ پنل ها یکی باشد این شماره ها برروی لیبل جعبه فیوژن درج گردد.
•    نصب پچ پنل باید توسط چهار پیچ همراه واشر مناسب و مهره سالم در یک راستا انجام گیرد.
•    نصب Adaptor بر روی پچ پنل باید پشت سرهم باشد و پورت خالی مابین پورت ها قابل قبول نمی باشد.
•    بایستی جهت شماره گذاری از لیبل های چاپی و با کیفیت مناسب برروی پچ پنل استفاده گردد.


*    فیوژن فیبر نوری و Pigtail :
•    جهت ارتباط بین تارهای فیبر نوری ک باید از عملیات Hot فیوژن استفاده گردد.
•    میزان Loss فیوژن باید صفر باشد

*    نصب پچ کوردهای مسی(Patch Cord) :
•    جهت شناسایی کابل های پچ کورد باید از لیبل های اهمی در هر دو سمت استفاده شود.
•    پچ کوردهای مسی باید درون Cable Management طوری آرایش شوند که پیگیری تک تک آنها امکان پذیر باشد. 
•     پچ کوردهای نصب شده درون رک باید از برند استفاده شده در کابل کشی انتخاب شود.
•    در صورت استفاده از پچ کورد مسی بعنوان لینک Backbone می بایست لیبل اهمی آن در هر دو سر سه قطعه ای و به صورت ۰۰۱ ، ۰۰۲ و... باشد.

*    نصب پچ کوردهای فیبر نوری :
•    پچ کوردهای فیبر نوری باید درون Cable Management بطوری که پیگیری تک تک آنها امکان پذیر باشد آرایش شوند.
•    جهت ردیابی کابل های پچ کورد فیبر نوری باید از لیبل های چاپی مناسب استفاده گردد.

4-لیبل گذاری Labeling :
•    کلیه تجهیزات (کابل ها، پریزها، پچ پنل ها، پچ کوردها، تابلوها، سوئیچ ها و ...) باید برابر استانداردها و نظر مستقیم کارفرما اقدام گردد.

5-تست تجهیزات پسیو مسی و فیبرنوری :
•    در صورت درخواست کارفرما تست لینک های مسی و فیبرنوری باید توسط کارشناس متخصص و با دستگاه تستر فلوک DSX5000 و یا DSX8000 انجام گیرد.
•    کلیه پارامترهای تست باید قبل از تنظیم دستگاه به تائید کارفرما رسانده شود.
•    تست فلوک شبکه مسی مورد تایید می بایست به روش Permanent Link انجام گیرد.
•    معیار قبولی تستها Pass سبز رنگ با Loss حداقل 3 می باشد.


و در پایان قبل از اجرای هر کاری می بایست حتما تاییدیه کارفرما را نسبت به اقدامات بعدی اخذ گردد.