ویرا ساز نادین
امروز
1401 آذر 10
28 3
​​​

رک (Rack)

خلاصه

این شرکت فراتر از مرزهای خودکفایی در تولیدات داخلی، با استفاده از فناوری های روز دنیا، بعنوان نخستین ارائه کننده رک های هوشمند، اقدام به عرضه رک های حرفه ای با نام های Server, DIGI+ ,Intelli و Cool کرده است. محصولات عرضه شده توسط این شرکت، تحت گروه‌هایی با نام های Server Racks, Network Racks و Special Racks معرفی شده اند.

رک های دیواری (Wall Mounted Racks)
بـراســـاس اصول کابـل‌کـشی ساخــت‌یافته (Structured Cabling)، شبکۀ LAN از پـنج بـخش زیر تشکیل شده است:

Demarcation Point
Telecommunication Room
(Backbone (Vertical Cabling
(Distribution (Horizontal Cabling
Work Area
بـنـابـراین مـطـابق بـا مدل ارائـــه شـــــده در اسـتــانـــدارد کابــل‌کـشـی‌ سـاخـت‌یـافـته، رک‌های دیواری یا (Wall Mounted Racks) عموماً به‌عنوان زیـــرمـجـمـوعـۀ اتـاق TR مــحـــســوب مــــی‌شــونـد. بــــراســـاس مــدل ســه‌لایـۀ Enterprise Campus LAN، رک‌های دیواری عمدتاً برای استقرار انواع تجهیزات Passive وActive  در بخش‌های کم تراکم لایۀ دسترسی (Access) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بدیهی است ارتباط این رک‌های لایۀ دسترسی با رک‌های لایه‌ها‌‌ی توزیع و مرکزی از طریق سیستم کابل‌کشی Backbone فراهم میشود.
رک‌های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوط در رنگ‌ها و مدل‌های متنوع با هدف تامین سلیقه‌ها و ابعاد مختلف ، برای کاربری‌های متفاوت طراحی شده‌اند.
همچنین، رک ECO با صرفۀ اقتصادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع  و رک Hide به‌منظور استفادۀ بهینه و عدم اشغال فضای مفید مناسب برای محیط‌های اداری لوکس در نظر گرفته شده‌اند.
 
رک های ایستاده (Free Standing Racks)
این شرکت متناسب با نیاز کاربران در شبکه‌ها‌‌ی کامپیـوتری، رک‌هـای ایستاده  یا (Free Standing Racks) را در سه مدل Server Racks ،Network Racks و Special Racks طراحی و ارائه کرده است.


رک شبکه یا Network Rack
عمدتا با توجه به تعبیۀ فن‌های تجهیزات فعال شبکه در کنار این تجهیزات، رک‌های شبکه (Network Racks) به‌نحوی طراحی شده‌اند که هوای سرد از پایین رک وارد شود و پس از توزیع در فضای باز در نظر گرفته شده درکنار رک‌ها، هوای گرم تولید شده پس ازعبور از میان تجهیزات فعال شبکه به‌صورت طبیعی به سمت بالا حرکت کند و توسط فن‌های تعبیه شده، از بالای رک خارج شود. عموماً  این تجهیزات در شبکه‌های در سطح کوچک (Small) و یا متوسط (Medium) کاربری دارند.
با توجه به پیشرفت فناوری در بخش تجهیزات فعال شبکه خصوصاً آن دسته از تجهیزات مورد استفاده در مرکز داده،  به گونه‌ای طراحی می‌شوند تا هماهنگ با سایر تجهیزات حرفه‌ای، هوای خنک را از سمت جلو دریافت و هوای گرم تولید شده را از پشت دستگاه خارج کنند. این تجهیزات عمدتاً مربوط به شبکه‌ها‌‌ی با ردۀ بالا (Enterprise) هستند.


رک سرور یا Server Rack
در رک‌های سرور (Server Racks)، با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده در رک‌ها، علاوه بر نوع خم‌کاری و تغییر طراحی ریل‌ها و همچنین افزایش تعداد و تقویت بازوهای افقی نگهدارندۀ ریل‌ها، ستون‌ها و شاسی کاملاً جوشکاری شده این رک‌ها نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که قابلیت ایستایی مناسب و تحمل وزن زیاد این تجهیزات را داشته باشند. با توجه به عمق زیاد تجهیزات نصب شده در رک‌های سرور و تعبیۀ فن‌ها در قسمت پشت این تجهیزات، ابعاد رک‌های سرور به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت گردش مناسب هوا و امکان هدایت آسان جریان هوای سرد را از قسمت جلو به سمت عقب رک‌ها، دارا باشند.

اغلب به‌دلیل نصب توامان تجهــیزات شبـکه و سرور در داخـل رک‌ها، فن سـقفی و در برخی از مدل‌ها امکان نصب چهار عدد فن بر روی رک‌ها  وجود دارد. بـنـابـرایـن تـوصـیـه مـی‌شود بـرای اسـتـفـادۀ تـخـصـصـی از ایـن رک‌ها بـه‌عـنـوان رک‌های سرور، بـه‌دلیل بالا بودن توان برق مصرفی این تجهیزات، از انواع سیستم‌های سـرمایـشـی و درهـای مـجـهـز بـه ســیــسـتم تـــهـویـه از جـمـلـه Fan Door ،Perforated Door و Exhausted Door استفاده شود. همچنین با توجه به حساسیت تجهیزات نصب شده در رک‌های سرور و لزوم کنـترل دقیق شرایط محیطی، سیستم هوشمند کنترل دسترسی و کنـترل شرایط محیطی در  برخی از انواع این رک‌ها تعبیه شده است.
 

ویژگی ها