ویرا ساز نادین
امروز
1401 آذر 10
46 4
​​​
4 02 00

پروژه بیمارستان شهید فخری زاده

خلاصه :

اجرای پروژه نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته بیمارستان شهید فخری زاده تجربه ای مثبت در ارتباط با دوربین های مشکات برای این شرکت بوده و توانسته ایم با کیفیت مناسب اجرا در زمان مقرر تحویل کارفرما محترم دهیم.


نام کارفرما : بیمارستان شهید فخری زاده 
محل اجرا پروژه : میدان نوبنیاد تهران
زمان اجرا پروژه : اردیبهشت 1400
موضوع اجرای پروژه :
1- نصب و راه اندازی 120 دستگاه دوربین دام و بالت
2- نصب و راه اندازی 7 رک دیواری در محل های مختلف ساختمان
3- برقراری ارتباط بین رک های ساختمان و اتاق سرور
4- راه اندازی سیستم مانیتورینگ مجموعه بازرسی
5- و در نهایت تهیه و ارائه نقشه های اجرای پروژه و تحویل به نماینده محترم کارفرما

* نوع دوربین : از برند تولید داخل مربوط به شرکت مشکات 


* چند تصاویر از محل پروژه :

 


 
جهت هرگونه مشاوره و سوال در ارتباط با مشاوره، طراحی ، نصب و راه اندازی می توانید با مجموعه فنی ما در ارتباط بوده و به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.