ویرا ساز نادین
امروز
1401 بهمن 18
43 8
​​​
20 05 00

پروژه موسسه صندوق ذخیره بسیجیان

خلاصه :

اجرای پروژه نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته سازمان بسیج مستضفین با برند تولید داخل شرکت اکسوم انجام شد و این مجموعه توانست در زمان مقرر و جلب رضایت کارفرما محترم پروژه را تحویل دهد.


نام کارفرما : موسسه صندوق ذخیره بسیجیان
محل اجرا پروژه : میدان هفتم تیر تهران
زمان اجرا پروژه : مرداد 1400
موضوع اجرای پروژه :
1- نصب و راه اندازی 40 دستگاه دوربین دام و بالت برند اکسوم
2- نصب و راه اندازی دستگاه نظارت تصویر 
3- آرایش رک اتاق سرور
4- برقراری ارتباط بین اتاق های رک و اتاق سرور
5- و در نهایت تهیه و ارائه نقشه های اجرای پروژه و تحویل به نماینده محترم کارفرما

* نوع دوربین : از برند تولید داخل مربوط به شرکت اکسوم
جهت هرگونه مشاوره و سوال در ارتباط با مشاوره، طراحی ، نصب و راه اندازی می توانید با مجموعه فنی ما در ارتباط بوده و به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.